Ennakkotietoa talven 2011 - 2012 CM-koulutustarjonnastaCreative Managers -valmennus organisoi 2011 - 2012 aikana kaksi isoa koulutuskokonaisuutta, joista toinen on suunnattu yrittäjyyttä aloitteleville luovien alojen toimijoille ja toinen jo yritystoimintaa toteuttaville luovia aloja edustaville pk-yrityksille sekä paljon muuta. Koulutukset järjestetään Joensuussa. Tutustu koulutussisältöihin ja tule kouluttautumaan!

Koulutuspäivät yrittäjyyttä aloitteleville luovien alojen toimijoille:

 • 14. – 15.9. Minustako yrittäjä? – Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi
 • 12. – 13.10. Myynti ja asiakkuudenhallinta
 • 14. – 15.12. Aineettoman omaisuuden hallinta
 • 11. - 12.1. Projekti on tapa organisoida työtä - ei itsetarkoitus
 • 22. - 23.2. Verkostojen tavoitteellinen hallinta: monialainen yhteistyö

Koulutuspäivät jo yritystoimintaa toteuttaville luovia aloja edustaville pk-yrityksille:

 • 28. – 29.9. Elämä on elämyksiä!
 • 26. – 27.10. Markkinoinnin monen muodot
 • 29. - 30.11. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
 • 25. - 26.1. Palvelumuotoilu ja brändääminen

Muuta valmennusta

 • 5. – 10.10. Opintomatka teatterin Krakovaan
 • 25.10. Lakimies Markku Varhela luennoi ja vastailee kiperiin kysymyksiin
 • 17. – 21.10. Opintomatka elokuvan ja musiikin Pietariin
 • 1. – 3.11. Max-Jitterin alkeiden työpaja Jukka Ylitalon johdolla
 • 8. – 9.11. Scratch-työpaja perusteet hallitseville Daniel Esperanssan Assimilate Europe Ltd:ltä vetämänä englanniksi  
 • 10.11. Toinen kansainvälinen 3D-seminaari Joensuussa (seminaarikieli on englanti)
 • 16.11. Toinen kansainvälinen Green your event -seminaari (seminaarikieli on englanti)
 • 17.11. Summit-seminaari yhdessä Joensuun Popmuusikoiden kanssa
 • 21. – 25.11. Opintomatka markkinoinnin ja elokuvan Lontooseen
 • 1.12. Luovien alojen tulevaisuuteen tähyävä seminaari. Paikalla mm. Saku Tuominen Idealist Groupista. 

Koulutusta yrittäjyyttä aloitteleville luovien alojen toimijoille

Minustako yrittäjä? – Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi 14. – 15.9.2011: Koulutus antaa valmiudet liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Lisäksi osallistuja ymmärtää idean ja yritystoiminnan eron. Tämän koulutusjakson tavoitteena on saada ajatukset numeroiksi ja toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Koulutuspäivien aiheita ovat liiketoimintasuunnitelma ja sen läpikäyminen (ennakkotehtävä ennen koulutusta), Pohjois-Karjala luovien alojen toimintaympäristönä sekä yritystoiminannan rahoitus. Kouluttajana toimii Pekka Krook Diges ry:stä.

CM-koulutettavat by Miska Korpelainen

Myynti ja asiakkuudenhallinta 12. – 13.10.2011: Koulutuksessa keskitytään tavoitteellisen myyntityön ja asiakkuudenhallinnan saloihin. Koulutuspäivien aiheita ovat myynti ja asiakkuudenhallinta, myynnin johtaminen pienessä yrityksessä ja tavoitteellinen myynti yhdistysten toiminnan kehittämiseksi sekä asiakkuudenhallinta (järjestelmät, jälkimarkkinointi ja kohderyhmäajattelu). Kouluttajana toimii Lasse Karjalainen Projektitoimisto Properilta.

Aineettoman omaisuuden hallinta 14. - 15.12.2011: Koulutus antaa valmiudet ymmärtää aineettoman palvelun tai tuotteen hinnoittelua. Koulutuspäivien aiheiat ovat Miten myyn ideani? Onko aineeton omaisuus hallinnassa? Miten aineeton hinnoitellaan? Mikä on tuottajapalvelun arvo? Mitä ovat immateriaalioikeudet?

Projekti on tapa organisoida työtä – ei itsetarkoitus 11. – 12.1.2012: Koulutuksessa käydään läpi pitkäjänteisen toimintasuunnitelman tekeminen. Koulutuspäivien aiheita ovat pitkäjänteinen toimintasuunnitelma, projekti on vain työkalu, ajankäytön hallinta (deletoinnin ja delekoinnin taito), taloudellinen satsaus ja riskit, liikeidean kehittäminen ja jalostaminen, tuotteella ja palvelulla on elinkaarensa, mutta yritystoiminta jatkuu ja brändi vahvistuu. Kouluttajina toimivat Maarit Vänskä Maarit Veeltä ja Teemu Purmonen Projektitoimisto Properilta.

Verkostojen tavoitteellinen hallinta: monialainen yhteistyö 22. - 23.2.2012: Koulutuksessa opetellaan verkostojen tavoitteellisen hallintaan ja monialaiseen yhteistyöhön. Koulutuspäivien aiheita ovat kumppanuudet ja sidosryhmät sekä sisäiset ja ulkoiset asiakkuudet.


Koulutusta jo yritystoimintaa toteuttaville luovia aloja edustaville pk-yrityksille

Elämä on elämyksiä! 28. – 29.9.2011: Koulutus antaa konkreettisia työkaluja toteuttaa elämyksiä Pohjois-Karjalassa. Koulutuspäivien aiheita ovat elämystuotteet, elämysteollisuus, elämys- ja teemapuistot sekä kulttuurimatkailukohteet. Kouluttajana toimii Kirsi Mikkola Leo Finlandilta (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus).

Markkinoinnin monen muodot 26. – 27.10.2011: Koulutuksen jälkeen luovien alojen ammattilaiset hallitsevat monipuolisesti markkinointiviestinnän eri keinot mainonnasta ja viestinnästä digitaalisiin välineisiin ja kykenevät tarjoamaan monipuolista osaamistaan omille asiakkailleen. Koulutuspäivien aiheita ovat sosiaalisen median mahdollisuudet, tulevaisuuden markkinointikeinot sekä kansainvälisyys ja kestävä kehitys.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? 29. - 30.11.2011: Koulutus antaa näkökulmia luovien alojen vaikuttavuudesta elinkeinoelämään Pohjois-Karjalassa. Koulutuspäivien aiheita ovat Miten hiljaiset signaalit löydetään? Toimiiko liikeideani tulevaisuudessa? Kouluttajina toimivat Tuomo Kuosa ja Jari Koskinen Turun yliopiston Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksesta.

Palvelumuotoilu ja brändääminen 25. – 26.1.2012: Koulutuksessa opetellaan palvelumuotoilun hyödyntä-mistä oman liiketoiminnan parantamiseksi. Koulutuspäivien aiheita ovat palvelumuotoiluun liittyvät prosessit ja niiden johtaminen sekä palveluiden laadun ja toiminnan kehittäminen.