Linkit

Kansainvälisiä toimijoita

cinec International Trade Fair for Cine Equipment and Technology

Creative Clusters is an independent policy conference examining the growth of the creative economy.

Crowd Safety Articles

Dimension 3 International 3D-s and new images forum

European Festivals Association's website brings you information and news about festivals: festivals’ contacts, programmes and activities. To get your own festival listed fill up and send this form!

European Festival Research Project (EFRP): papers and publications related to festivals

IBC The IBC Conference and Exhibition: top industry speakers and the latest industry trends such as IPTV and 3D.

IETM (international network for contemporary performing arts)

IFTA (Independent Film & Television Alliance) is the trade association of independent producers and distributors of motion picture and television programming worldwide.

International Centre for Crowd Management and Security Studies

KreaNord är ett nordiskt initiativ med syfte att bland annat utveckla och marknadsföra Norden som en hållbar region som går i spetsen för kreativa industrier.

Marché du Film

Musexpo Europe 

Music Law Updates, a brief overview of developments in Intellectual Property law and other areas of law relevant to the music and entertainment industries.

National Outdoor Events Association

Nordisk Panorama

Plus Camerimage is the International Film Festival of the Art of Cinematography which is dedicated to the art of cinematography and its creators - cinematographers.

Pohjoismainen kulttuuripiste on pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön yhteyspiste.

Pohjoismainen kulttuurirahasto on pohjoismainen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on tukea laaja-alaista pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä.

Service Design Network is an international network for and from organizations and institutions dealing with service design in a professional way.

Sunny Side of the Doc

Suomen Lontoon instituutti on yksityinen säätiö, jonka tehtävänä on tukea muutosta taiteen ja yhteiskuntatutkimuksen aloilla. Toiminnallaan instituutti edistää tutkijoiden, taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta Suomen, Ison-Britannian ja Irlannin tasavallan välillä.

South by Southwest Conferences & Festivals offer the unique convergence of original music, independent films, and emerging technologies.

UKCMA (United Kingdom Crowd Management Association) is to improve standards of crowd safety at entertainment and sport events and to improve the image of organisations involved with crowd safety in the UK.

Yourope, the European Festival Association


Kansallisia toimijoita

Creative Industries Unit (CIU) tarjoaa asiantuntijapalveluita luovien toimialojen yrittäjille ja ammattilaisille sekä luovaan talouteen kytköksissä oleville organisaatioille.

Kompassi - suunnannäyttäjä luovan alan neuvontapalveluiden viidakossa. Kompassiin on koottu tietoa luovien alojen yrittäjille, yhdistyksille ja muille kulttuuri- ja taidealan toimijoille suunnatuista palveluista. Polulta löytyy kattavasti luovien alojen elinkeinotoimintaa tukevien organisaatioiden yhteystietoja.

Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore (Foundation for Cultural Policy Research Cupore, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore)

Luova Suomi tuottaa palveluita luovien alojen kehittäjille, tutkijoille, päättäjille ja rahoittajille sekä näiden keskeisille sidosryhmille.

Musiikki liiketoimintana (pdf; Karhumaa Mika, Lehtman Ida, Nikula Jone; 2010)

Musiikki & Media Tampereella on vuosittain järjestettävä musiikkialan ammattilaisten tapahtuma.

PKT-säätiö kehittää, tuottaa ja tekee tunnetuksi pk-yrityksille suunnattuja osaamispalveluita.

Sekes (Seudullisten kehittämisyhtiöiden yhteistyöverkosto)

Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-11 (Opetusministeriö)

Tatusotu on taiteilijoiden ja tutkijoiden sosiaaliturvan puolesta työskentelevä työryhmä.


Yhdistyksiä

Dokumenttikilta ry on valtakunnallinen foorumi kaikille dokumenttielokuva-alalla toimiville ammattilaisille, opiskelijoille, tuottajille ja kriitikoille.

Favex tekee työtä suomalaisen audiovisuaalisen tuotannon ja palveluiden viennin, promootion, markkinoinnin ja myynnin edistämiseksi, oli kyseessä sitten televisio, elokuva tai mainosten maailma.

Grafia ry on graafisen suunnittelun ammattilaisten järjestö.

Kuvittajat ry toimii mm. kuvittajien työn ja kuvitustaiteen arvostuksen kohentamiseksi sekä kuvituksen tutkimuksen ja koulutustoiminnan parantamiseksi Suomessa.

Music Export Finland (Musex) auttaa suomalaista musiikkiteollisuuttsa kasvattamaan vientituloja.

NeoGames Centre of Game Business, Research and Development

ORNAMO Teollisuustaiteen Liitto ry on muotoilijoiden valtakunnallinen aatteellinen ja ammatillinen keskusjärjestö.

Pingstate edistää elokuva- ja mediataiteen harrastusta ja tasoa yhdistyksen kotipaikkakunnalla sekä kokoaa taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan.

SATU ry on audiovisuaalista sisältöä tuottavien yritysten edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Suomen freelance-journalistit ry

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry (SOA) on Suomessa toimivien ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö.

Suomen sarjakuvaseura ry

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry

Taito Group on Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n ja alueellisten käsi- ja taideteollisuusyhdistysten muodostama valtakunnallinen palvelu- ja asiantuntijajärjestö.

Tuotos ry on audiovisuaalisten tuottajien tekijänoikeusyhdistys.


Rahoittajia

CIMO 

ELY-keskus Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EUfund, extensive free information about European funding with links to and abstracts of the latest EU Calls for Proposals and a list of European Grant Programmes divided thematically.

EuraGroup EU-rahoitustietopalvelu

JOSEK Oy Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö

Media is the EU support programme for the European audiovisual industry.

Poem-säätiö on audiovisuaalisten tuotantojen resurssikeskus.

Rakennerahastot

Taiteen keskustoimikunta (TKT)

TEKES on teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus.