Creative Managers

Creative Managers –luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus on päättynyt.

Viimeksi päivitetty 26.06.2012 12:59

Projektissa toteutui Creative Managers –valmennusohjelma ajalla 1.5.2010-31.12.2011, jonka puitteissa järjestettiin 33 koulutustilaisuutta ja 7 benchmarking-matkaa. Näillä sivustoilla on nähtävissä toteutuneiden tilaisuuksien sisältöjä, valokuvia tapahtumista, tallenteita työpajatyöskentelyistä, tuloksia oppimisprosesseista ja katkelmia loppuraportista. Katso tarkemmin TULOKSET ja VIDEOT.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman ESR-projektin toteutusaika rahoituspäätöksien mukaisesti on ollut 1.8.2009 -31.7.2012, mutta konkreettinen toiminta-aika lyhyempi johtuen henkilöstöresursseista.

Projektitoteutuksen osalta lisäkysymykset voi osoittaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispäällikkö Anne Ilvoselle. Stereoskooppisen kuvauksen, 3D-teknologian ja post production –erityiskysymykset voi lähettää Viestinnän lehtori Jyrki Kurjelle. Sähköpostit ovat muotoa Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Kiitos valmennettaville rohkeudesta olla mukana luomassa uudenlaista koulutusosaamisen kehittämismetodia. Kiitos kaikille kouluttajille substanssiosaamisenne jakamisesta. Kiitos sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille sujuvasta yhteistyöstä luovien alojen yritystoiminnan kehittämisessä Pohjois-Karjalassa.

Luovan talouden monialaista tietoutta jakaa jatkossakin reaaliajassa Creative Managers –facebook-sivusto. Kannattaa tykätä.